Kontakt 

MD Club

Centrum pohybovej terapie

Ing. Mária Delmárová - diplomovaný fyzioterapeut

  Štefaniková 47, Bratislava, 3.poschodie
+421905448642
marika.delmar@gmail.com