Kontakt 

Centrum pohybovej terapie

Ing. Mária Delmárová - diplomovaný fyzioterapeut

   Školská 14, Bratislava, Skupinové cvičenia-Zdravá chrbtica, Taichi, skupinové SM systém

+421905448642
marika.delmar@gmail.com