Kurz SM systém- 18.9.2019  ( pozrite kurzy)

 Kontakt 

Centrum pohybovej terapie

Ing. Mária Delmárová - diplomovaný fyzioterapeut

   Štefaniková 47, Bratislava, 3.poschodie -   Individuálne hodiny ,   Kurzy SM systém, SHIATSU

Školská 14, Bratislava, Skupinové cvičenia-Zdravá chrbtica, Taichi, skupinové SM systém

+421905448642
marika.delmar@gmail.com