2% dane

Názov a sídlo

Názov združenia: Hýbem sa a je mi dobre

Sídlo združenia: Karadžičova 37, 81107 Bratislava

IČO: 53 191 480

Právna forma: Občianske združenie

Ako postupovať?

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

  https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:74228aaf-5494-45fc-8bfc-230594e49fe2#pageNum=1

  Po stiahnutí súboru (Download File) a otvorení v programe Adobe Reader je možné formulár vyplniť a vytlačiť.

  Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
 • Obchodné meno alebo názov: Hýbem sa a je mi dobre
 • Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Karadžičova 37, 811 07 Bratislava
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Identifikačné číslo IČO :53 191 480
 • 6 . Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.


  Podávate si daňové priznanie sami?

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
  4.  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Hýbem sa a je mi dobre
   Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Karadžičova 37, 811 07 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo IČO: 53 191 480
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.