Cvičenia na chrtbicu

ROZVRH CVIČENÍ:  platnosť od  1.2.2018

PONDELOK: Zdravé cvičenie na chrbticu  18.00 hod - 19.00 hod

CENTRUM POHYBOVEJ TERAPIE, Mliekarenská č.8, 3.posch. č.dv.38

STREDA : Zdravé cvičenie na chrbticu  18.30 hod - 19.30 hod

CENTRUM POHYBOVEJ TERAPIE, Mliekarenská č.8, 3.posch. č.dv.38

Platby od 1.2.2018

Cvičenia je možne platiť: 

- 2-mesačný kurz                    1hod / 4,50 Eura

- permanentka 10 hodinová, platnosť 6 mesiace         1 hod / 5 Euro   , 50 Euro/permanentka

- 1 hodina samostatne            1 hod / 6 Euro

Pri kúpe oboch kurzov Pondelok  a Streda  je jedna hodina zadarmo.

Platba na účet: Ing. Mária Delmárová, IBAN: SK74 0200 0000 0022 2945 1853

VUB banka, č.ú.22 2945 1853, kód banky:0200, var. sym.: dátum narodenia, do poznámky: Vaše meno

Platiť môžete aj priamo na hodine!