Letný kurz  SM systém-cvičenie na zdravú chrbticu !!!

4,5 hodiny - 17.8., 19.8., 24.8. (vždy 1,5 hodiny) Pozrite Kurzy!!!!