Tai Chi

Kurz cvičenia Taichi -   začiatočníci

  5. NOVEMBER -   NÁBOR NOVÝCH  ČLENOV

Ukážková hodina bude 5.11.2020 o 18.30 h -Zadarmo!!!!!!

Cvičíme 1x do týždňa, vo štvrtok od 18.30 hod do 19.30hod,

Staromestské centrum pre kultúru a vzdelanie, Školská 14, Bratislava

Taichi ako rehabilitačné cvičenie na chrbticu, kĺby, aktiváciu vnútorných orgánov, podpora zdravia

Kto môže cvičiť ? Taichi je cvičenie pre všetky vekové kategórie, aj pre seniorov do vysokého veku

Je vhodné pre zdravých ľudí, ale aj pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou alebo rôznymi zdravotnými problémami

Ak nemáte istotu, konzultujte Vašu účasť s učiteľom Taichi, viď kontakt dole.

Kedy Taichi pomáha?

- pri bolestiach chrbtice, kĺbov

- pri dlhodobých zdravotných problémoch

- po operáciách chrbtice, kĺbov, iných operáciách

- pomáha pri skleróze multiplex

- pri zhoršenej stabilite

- pri stresoch

- cvičí pamäť, pomáha nezabúdať

- prevencia pri bolestiach všeobecne

- pri astme

- pri poruchách metabolizmu

Cvičenia vedie diplomovaný fyzioterapeut Mária Delmárová

a Pavel Delmár ( inštruktor)

Cena za 3 mesiace 66 Euro

Cena pre nerozhodnutých: 1. mesiac 28 Euro/ november

                                              2.mesiac  21 Euro/ december

                                              3.mesiac 28 Euro / januar

Platby: VUB banka, Ing.Mária Delmárová , IBAN: SK74 0200 0000 0022 2945 1853, var. symbol: 07112019 do poznámky: priezvisko-Taichi

Informácie a  možnosť sa  prihlásiť môžete telefonicky na č. 0905 448 642 alebo e-mailom na marika.delmar@gmail.com