Tai Chi

Kurz cvičenia Taichi -   mierne pokročilí

Pokračujeme v cvičení!!!

Termín 4.4.2019 - 27.6.2019

Cvičíme 1x do týždňa, vo štvrtok od 17.00 hod do 18.00 hod,

Staromestské centrum pre kultúru a vzdelanie, Školská 14, Bratislava

Taichi ako rehabilitačné cvičenie na chrbticu, kĺby, aktiváciu vnútorných orgánov, podpora zdravia

Kto môže cvičiť ? Taichi je cvičenie pre všetky vekové kategórie, aj pre seniorov do vysokého veku

Je vhodné pre zdravých ľudí, ale aj pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou alebo rôznymi zdravotnými problémami

Ak nemáte istotu, konzultujte Vašu účasť s učiteľom Taichi, viď kontakt dole.

Kedy Taichi pomáha?

- pri bolestiach chrbtice, kĺbov

- pri dlhodobých zdravotných problémoch

- po operáciách chrbtice, kĺbov, iných operáciách

- pomáha pri skleróze multiplex

- pri zhoršenej stabilite

- pri stresoch

- cvičí pamäť, pomáha nezabúdať

- prevencia pri bolestiach všeobecne

- pri astme

- pri poruchách metabolizmu

Cvičenia vedie diplomovaný fyzioterapeut Mária Delmárová

a Pavel Delmár ( inštruktor)

Cena kurzu : 65 Eur

Cvičenci, ktorí už absolvovali kurz v predchádzajúcom období, si môžu uplatniť zľavu . Cena pre opakujúcich je teda 50 Euro na celý kurz.

Platby: VUB banka, Ing.Mária Delmárová , IBAN: SK74 0200 0000 0022 2945 1853, var. symbol: 17012019 do poznámky: priezvisko-Taichi

Informácie a  možnosť sa  prihlásiť môžete telefonicky na č. 0905 448 642 alebo e-mailom na marika.delmar@gmail.com